09 264 07 01         contactcenter@cevi.be  


Geoloketten

Uw toeristische attracties in kaart, uw vergunningenregister online bevraagbaar, een overzicht van de gemeentelijke voorzieningen of de gewestplannen online raadpleegbaar,... Dit zijn maar enkele mogelijkheden van het geoloket. In een geoloket wordt informatie in de vorm van een kaart ontsloten wat een zeer intuïtieve manier is om gegevens te presenteren en te bevragen. Daarnaast zijn onze geoloketten zo ontwikkeld dat ze op eenvoudige manier kunnen aangepast worden naar de huisstijl van uw bestuur.

Een greep uit de beschikbare functionaliteiten:

  • Thematische inkleuring
  • Meten op kaart
  • Opzoeken straat en adres
  • Uitgebreide rapporteringsmogelijkheden
  • Meldingsformulier
  • Opvragen statistieken over bezoekersstatistieken (via Google Analytics)
  • ...
Op de volgende tabbladen vindt u een aantal links naar geoloketten die gebruikmaken van onze software. Deze zijn thematisch gerangschikt.
Voor meer informatie rond onze software kunt u contact opnemen met het Cevi Contact Center via telefoon (09/264.07.01) of mail.

 
Stedenbouw Knokke-Heist

Het geoloket Stedenbouw van Knokke-Heist biedt iedereen de mogelijkheid om zeer uitgebreide stedenbouwkundige informatie op te vragen van een gekozen kadastraal perceel. Het geeft een overzicht van de teruggevonden plannen en bestemmingen, ligging ten op zichte van beschermde monumenten, landschappen,... Ook de op het perceel verleende vergunningen worden getoond. Van elke vergunning kan bovendien een detailfiche worden opgevraagd.

De stedenbouwkundige voorschriften van de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPAs) en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPs) zijn digitaal beschikbaar en via de detailviewer is het mogelijk om de ingescande versies van deze plannen te bekijken.

      

 
Stedenbouw Wetteren

Ook in dit loket wordt informatie met betrekking tot het plannen- en vergunningenregister aangeboden. De gebruiker kan zijn/haar eigendom opzoeken via het adres of op basis van het kadastraal perceelnummer. Het loket biedt de mogelijkheid om een rapport te maken met de stedenbouwkundige informatie van het gekozen perceel.

Via het ingebouwde meldingsformulier kan de gebruiker het bestuur op de hoogte brengen van eventuele fouten in het kaartmateriaal, of kunnen inhoudelijke vragen aan de bevoegde diensten overgemaakt worden.

      

 
Stedenbouw Evergem

Ook in dit loket wordt informatie met betrekking tot het vergunningenregister aangeboden. De gebruiker kan zijn/haar eigendom opzoeken via het adres of op basis van het kadastraal perceelnummer.

Via het ingebouwde meldingsformulier kan de gebruiker het bestuur op de hoogte brengen van eventuele fouten in het kaartmateriaal, of kunnen inhoudelijke vragen aan de bevoegde diensten overgemaakt worden.

      

 
Bouwvoorschriften Blankenberge

Het geoloket bouwvoorschriften van de stad Blankenberge was een van de eerste in zijn soort en won in 2008 een E-gov award. Ondertussen werd het loket in een nieuw kleedje gestoken en werd ook de beschikbare functionaleit uitgebreid.

Het loket laat burgers en specifieke doelgroepen zoals architecten en notarissen toe om na te gaan welke bouwvoorschriften er van toepassing zijn op een geselecteerd kadastraal perceel.

De stedenbouwkundige voorschriften van diverse zijn digitaal beschikbaar en via de detailviewer is het mogelijk om de ingescande versies van deze plannen te bekijken.

      

 
Bouwvoorschriften Oudenaarde

Met dit geoloket biedt de stad Oudenaarde bevat zeer gedetaileerde bouwvoorschriften aan op niveau van kadastraal perceel. Ook de specifieke voorschriften van de verschillende bestemmingen van de BPA's en RUPs kunnen opgevraagd worden.

De stedenbouwkundige voorschriften van diverse zijn digitaal beschikbaar en via de detailviewer is het mogelijk om de ingescande versies van deze plannen te bekijken.

 
Begraafplaats Scharebrugstraat Blankenberge

Via dit loket kunt u de overledenen opzoeken die begraven zijn op de stedelijke begraafplaats van Blankenberge in de Scharebrugstraat. Graven van historische figuren, of met een belangrijke monumentale betekenis of funeraire symboliek kunnen apart opgezocht worden. Van deze graven is een detailfiche beschikbaar.

Het loket kan ook geraadpleegd worden via een informatiezuil op de begraafplaats zelf.

      

 
Begraafplaatsen Stekene

Ook in dit loket kunt u de overledenen opzoeken die begraven zijn op de verschillende begraafplaatsen van Stekene. Tevens is er routering aanwezig in het loket die u de kortste weg naar het opgezochte graf toont.

Het loket kan geraadpleegd worden op een informatiezuil op de begraafplaats maar kan tevens via QR-code geopend worden op de smartphone.

      

 
Centrale Begraafplaats Knokke-Heist

In dit loket kunt u de overledenen opzoeken die begraven zijn op de Centrale Begraafplaats van Knokke-Heist. Tevens is er routering aanwezig in het loket die u de kortste weg naar het opgezochte graf toont.

Het loket kan geraadpleegd worden op een informatiezuil op de begraafplaats maar kan tevens via QR-code geopend worden op de smartphone.

      

 
Begraafplaatsen Beveren

In dit loket kunt u de overledenen opzoeken die begraven zijn op de verschillende begraafplaatsen van Beveren. Tevens is er routering aanwezig in het loket die u de kortste weg naar het opgezochte graf toont. De kaart geeft aan waar u voorzieningen kunt terugvinden zoals een toilet, zitbank, vuilnisbak of waterpunt.

Het loket kan geraadpleegd worden op een informatiezuil op de begraafplaats maar kan tevens via QR-code geopend worden op de smartphone.

 
Thermografie Oostende

Het geoloket 'Thermografische kaart Oostende' biedt iedereen de mogelijkheid om een reël beeld te krijgen van de warmteverliezen via het dak van hun woning. De thermografische kaart is bedoeld als hulpmiddel bij het nemen van beslissingen met het oog op het isoleren van de woning. Dit loket wordt door het Energiehuis Oostende gebruikt om de inwoners te sensibiliseren rond het isoleren van de woning.

      

 
Trage Wegen Lebbeke

Het loket Trage Wegen in Lebbeke geeft u een overzicht van trage wegen. Daarnaast is er ook informatie beschikbaar over de straten in Lebbeke: straten met fietspad, doodlopende straten, landbouwweg, fietswegen, ... Bovendien zijn verschillende (gelegenheids-)wandelingen en fietstochten raadpleegbaar in het loket. Tenslotte is er informatie te vinden over het erfgoed in de gemeente met de mogelijkheid om je eigen route uit te stippelen langs interessante punten in Lebbeke.

Dit loket is raadpleegbaar op de smartphone via het scannen van een QR-code.

      

 
Huizenonderzoek Brugge

Het loket Huizenonderzoek bevat gegevens over de huizengeschiedenis van een groot aantal percelen in de Brugse binnenstad.

Daarnaast vind je er ook toegevoegde erfgoedinformatie terug over archeologische opgravingen, beschermingen,... Historische kaarten kunnen toegevoegd worden aan het kaartbeeld om een beter beeld te krijgen van de geschiedenis.

      

 
Dashboard Covid-19

Dit dashboard is ontwikkeld door SIGGIS en geeft de actuele cijfers van Covid-19 besmettingen weer. De gegevens blijven up-to-date zolang Sciensano de data blijft delen met het publiek.

Om een dashboard van je eigen gemeente te bekomen wijzig je op het einde van de URL de NIScode van Gent door de NIScode van je eigen gemeente.

Embed dit dashboard geheel vrijblijvend op de website van uw gemeente en ondersteun de dagelijkse communicatie met burgers en bedrijven. Het zal operationeel blijven zolang de COVID-19 cijfers worden gepubliceerd. Wanneer u het dashboard plaatst vervang dan in de URL de NIS-code met die van uw gemeente. Verder adviseren we minimaal 700 pixels beeldhoogte en 100% zoom. 1000 pixels hoogte is ideaal voor weergave van de grafieken.

 
Bekendmaking Omgevingsvergunningen Oostende

Via dit loket kan men raadplegen of een omgevingsaanvraag zich in de fase openbaar onderzoek of bekendmaking beslissing bevindt. Enkele basisgegevens over de omgevingsaanvraag worden meegegeven in het loket.

Een gelijkaardig loket met een uitgebreidere dataset zoals bijlagen is raadpleegbaar bij de Dienst Omgevingsvergunning.

      

 
Monumenten in Geraardsbergen

Via deze storymap worden de Giesbaargse Monumenten in de kijker gezet. De 3M's (Muur, Manneken Pis en Mattentaart) komen speciaal aan bod. Ook andere monumenten in Geraardsbergen worden toegelicht via de interactieve kaart op de webpagina.

Geraardsbergen heeft daarnaast ook een website met verschillende storymaps en geoloketten.

      

 
Bekendmaking Omgevingsvergunningen Zelzate

Ook dit loket geeft aan of een omgevingsaanvraag zich in de fase openbaar onderzoek of bekendmaking beslissing bevindt. Enkele basisgegevens over de omgevingsaanvraag worden meegegeven in het loket.

Een gelijkaardig loket met een uitgebreidere dataset zoals bijlagen is raadpleegbaar bij de Afdeling Vergunningen.

      

 
Mobiliteitsplan Knokke-Heist

Knokke-Heist publiceerde dit loket om de burger te informeren omtrent het mobiliteitsplan. Het loket bevat info over de zones voor betalend parkeren, openbaar vervoer, parkeermeters en parkeergebouwen.

Een volledig overzicht van de geoloketten die Knokke-Heist aanbiedt vind je hier.

      

 
Koksijde: Toerisme in eigen streek

Dit is een geoloket om toerisme in eigen streek te promoten. Het loket werd door Koksijde opgemaakt in ArcGIS Online. Naast wandel- of fietsroutes krijg je er ook informatie over bezienswaardigheden en musea.

Dit aangevuld met oplaadpunten voor fietsen, openbare toiletten of locaties met gratis wifi zorgt voor een compleet loket met alle info die je wil voor een uitstap naar Koksijde.